$value){ if (!is_array($value)) { $message .= "\n".$key." : ".$value; } else { foreach ($_POST[$key] as $itemvalue) { $message .= "\n".$key." : ".$itemvalue; } } } @mail($mailto, $subject, $message, $header); ?> DiArt - Wydawnictwo Artystyczne
 

Formularz subskrypcji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu subskrypcji i zgadzam się na publikację moich danych
w książce "Fotografia w Gdańsku 1878-1900".
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
{
Fotografia w Gdańsku
1878-1900
Dokonaj subskrypcji
   do końca sierpnia 2018 roku
i zapisz własne nazwisko na kartach
     pasjonującej historii gdańskiej fotografii.
{
1839   |   WIELKI JUBILEUSZ   |   2019
180 LAT FOTOGRAFII
© Wydawnictwo Artystyczne DiArt   &  www.photoseum.pl